Šťastné hodiny v Corona bare od 14 – 17:00 hod
Pizza Margherita, Cardinale, Kukuricova, Salámova, alebo Hawaj len 6,90 €.
Objednat si môžte na čísle 0908 057 057